Simon Strands bygg & montage AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Det är våran målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Simon Strands Bygg & Montage AB, org.nr. 559160-0332 hanterar och äger personuppgifter och data som du lämnar till oss och har genom avtal med anslutna bolag säkerställt hantering av dina personuppgifter. Vi är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning

Var lagras dina uppgifter?

Vi lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vem har tillgång till dina uppgifter”.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, till exempel namn, e-post, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post och mobilnummer. Vi kan även samla in uppgifter genom referenser och inhämtning av register med potentiella kunder. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• Kontakta dig
• Behandla dina beställningar samt betalning
• Besvara dina frågor via telefon eller via kundservice
• Analys och segmentering för riktade kampanjer
• Utskick av generell eller riktad marknadsföring via e-post, SMS och postalt
• Bjuda in till event/evenemang
• Kundundersökning

Lagringstid

När du lämnar dina personuppgifter till oss ger du medgivande till oss att registrera och behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har, när som helst, kostnadsfritt, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår e-post info@sbyggmo.se. För att kunna hitta dina personuppgifter i alla våra databaser behöver vi namn, personnr, adress och telefonnummer.

Om du anser att de personuppgifter som vi har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kundservice eller befintlig kontaktperson hos Strands bygg & montering. Vi är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till underleverantör för att utföra beställd tjänst samt för distribution av erbjudande.

Hur skyddar vi din personliga information?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Google Analytics och sociala medier

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring ditt användande av vår sida www.sbyggmo.se och din aktivitet på våra sidor på sociala medier. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics och Facebook kunna anpassa de annonser som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra tjänster.

Eftersom vi använder oss av Google Analytics och Facebook kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google och Facebook. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles/Facebooks servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google/Facebook kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google/Facebook.

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du oss på info@sbyggmo.se